Đang tải

GÓP Ý XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Trong quá trình thu thập dữ liệu, thiết kế kỹ thuật còn nhiếu thiếu sót, nếu có bất kỳ góp ý nào cho đội ngũ xây dựng hệ thống, hãy cho chúng tôi được biết!